Aktivity projektu

  • Vytisknout

KA 02 - Průzkum ohledně zaměření oblastí "inteligence" měst v ČR, jehož cílem je zajištění zájmu měst ohledně specifikace pro tvorbu metodiky Standard Inteligentní město.

- Úvodní setkání v Praze (2dny, tiskový brífink) 
- Průzkum inteligence formou dotazníkového šetření
- Pracovní setkání v Bad Neustadtu (2dny)
- Pracovní setkání IFOK (4dny)
- Analýza inteligence měst (realizace IFOK)

 aktivity

 

KA 03 Zjištění know-how v oblasti komunikace a spolupráce aktérů

- Analýza zjištění, průběžné konzultace s partnery
- Zpracování zjištění z analýzy know-how
- Workshop v Třinci (40 lidí)

 

KA 04 Vyvinutí inovativního nástroje - metodiky Standard inteligentní město

- Návrh metodiky Standard Inteligentní město

 

KA 05 Pilotní ověření nástroje Inteligentní město v partnerském městě v ČR a v dalších českých městech, vyhodnocení pilotního ověření metodiky Inteligentní město

- Projednání metodiky v řízení diskusi v Třinci a dalších 4 městech
- Překlad metodiky do němčiny
- Realizace workshopu s oponenturou (Třinec, 60 osob)

 

KA 06 Úprava nástroje Inteligentní město a vytvoření standardu inteligentní komunikace a spolupráce mezi aktéry

- Finální verze metodiky Standard Inteligentní město

 

KA 07 Šíření know-how a propagace projektu Inteligentního města v ČR

- Vytvoření webových stránek (překlad do němčiny)
- Na konci projektu 2 denní konference v
- Na konci projektu 2 denní konference v Třinci
- Zpráva pro odborný tisk