Aktuality

 • INTELIGENTNÍ MĚSTO existuje?

  Regiony v České republice stojí před obrovskými výzvami (řešeni rostoucí nezaměstnanosti, nedostatečná aplikace výzkumu do praxe firem, zastavení rozevíraní nůžek mezi bohatými a stále chudnoucími regiony, …). Aby těmto výzvám regiony mohly čelit, musí mít základ v kvalitním a efektivním řízeni měst.

  Číst dál...  
 • Druhé pracovní setkání ve Vendryni

   Dne 4. 6. 2013 jsme uspořádali v městečku Vendryně nedaleko Třince druhé pracovní setkání v rámci projektu Inteligentní město. Hlavním cílem bylo seznámit účastníky s návrhem Standardu Inteligentního města, který je klíčovým výstupem projektu. Akce se zúčastnilo více než 50 zástupců měst a obcí, převážně starostů, místostarostů, tajemníků a zaměstnanců městských úřadů.

  Číst dál...  
 • článek v Moderní obci

  Na čem staví inteligentní obec (Moderní obec - 1/2013)

  Číst dál...

   

Město Třinec

logo města Třinec
Třinec je partnerem a zároveň pilotním městem projektu. Jedná se o město v Moravskoslezském kraji. Ačkoliv se nezaměstnanost v tomto kraji pohybuje kolem 12%, v obtížně dopravně dostupném Třinci se jedná o cca 7%! Příčinou je mimo jiné také stabilizovaný systém řízení města, jasné vize jeho rozvoje a především aktivní přístup města a dalších aktérů k jeho rozvoji.

Město má jasně stanovenou koncepci rozvoje, na které spolupracuje s místními i regionálními aktéry, se vzdělávacími institucemi a svůj lidský potenciál udržuje prostřednictvím poradenských, hudebních agentur, chráněných dílen a dalších aktivit, které tak vytvořily zázemí pro trvalý rozvoj města. Řídí se strategickým plánem, plánem prevence kriminality, plánem rozvoje sociálních služeb a dalšími.

Třinec je úspěšný v řadě projektů podporovaných z cizích finančních zdrojů, vč. projektu komunitního plánování a zlepšování systému samosprávy a státní správy, podpořeného z OP LZZ. Třinec byl do projektu vybrán právě pro své know-how, ale též pro zkušenost a komunikativnost s dalšími institucemi v Moravskoslezském kraji. Je vhodným městem pro výměnu know-how se zahraničními partnery a nastavení toho nejlepšího možného modelu pro řízení měst i regionů.

 

Oficiální web města Třince
www.trinecko.cz