Společnost M.C.TRITON zahajuje projekt „INTELIGENTNÍ MĚSTO“

  • Vytisknout
Společnost M.C.TRITON zahajuje projekt „INTELIGENTNÍ MĚSTO“

 

Poradenská a vzdělávací společnost M.C.TRITON uspěla se žádostí projektu v rámci výzvy č. 77 OPLZ o mezinárodní spolupráci s názvem „Inteligentní město", reg. číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00104

 

Inteligentní Město          logo M.C.TRITON

 

Cílem předkládaného projektu je vybudovat systém spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru na úrovni města a regionu, který povede ke zkvalitnění života v regionech díky "inteligentnímu", otevřenému a koordinovanému řešení životních situací a potřeb cílových skupin projektu, a to za současného zvýšení efektivity ve vynakládání veřejných prostředků města. Cílovými skupinami zde rozumíme občany, zaměstnavatele, města i kraje.

Do projektu jsou zapojeni partneři z Čech i zahraničí. Českým partnerským městem je Třinec, zahraničním partnerem je město Bad Neustadt an der Saale a německá poradenská společnost IFOK. Typické pro německé orgány veřejné správy jsou propracované organizační struktury s jasnými kompetencemi pro své zaměstnance a srozumitelné pro občany. Očekáváme, že zkušenosti partnerských měst přinesou zajímavé podněty i pro samosprávu v České republice. Pečlivě vybraní partneři přinášejí do projektu své bohaté zkušenosti a know-how, které budou intenzivně využívány a bez kterých by projekt nebylo možno realizovat.

Společnost M.C.TRITON vychází ze svých více než dvacetiletých zkušeností s tvorbou, nastavováním a implementací efektivních a na míru šitých modelů organizačních struktur, kompetenčních modelů, procesních řízení a dalších projektů pro potřeby organizací veřejné správy a také soukromého sektoru na území celé České republiky a v zahraničí.