Aktuality

 • INTELIGENTNÍ MĚSTO existuje?

  Regiony v České republice stojí před obrovskými výzvami (řešeni rostoucí nezaměstnanosti, nedostatečná aplikace výzkumu do praxe firem, zastavení rozevíraní nůžek mezi bohatými a stále chudnoucími regiony, …). Aby těmto výzvám regiony mohly čelit, musí mít základ v kvalitním a efektivním řízeni měst.

  Číst dál...  
 • Druhé pracovní setkání ve Vendryni

   Dne 4. 6. 2013 jsme uspořádali v městečku Vendryně nedaleko Třince druhé pracovní setkání v rámci projektu Inteligentní město. Hlavním cílem bylo seznámit účastníky s návrhem Standardu Inteligentního města, který je klíčovým výstupem projektu. Akce se zúčastnilo více než 50 zástupců měst a obcí, převážně starostů, místostarostů, tajemníků a zaměstnanců městských úřadů.

  Číst dál...  
 • článek v Moderní obci

  Na čem staví inteligentní obec (Moderní obec - 1/2013)

  Číst dál...

   

Aktivity projektu

KA 02 - Průzkum ohledně zaměření oblastí "inteligence" měst v ČR, jehož cílem je zajištění zájmu měst ohledně specifikace pro tvorbu metodiky Standard Inteligentní město.

- Úvodní setkání v Praze (2dny, tiskový brífink) 
- Průzkum inteligence formou dotazníkového šetření
- Pracovní setkání v Bad Neustadtu (2dny)
- Pracovní setkání IFOK (4dny)
- Analýza inteligence měst (realizace IFOK)

 aktivity

 

KA 03 Zjištění know-how v oblasti komunikace a spolupráce aktérů

- Analýza zjištění, průběžné konzultace s partnery
- Zpracování zjištění z analýzy know-how
- Workshop v Třinci (40 lidí)

 

KA 04 Vyvinutí inovativního nástroje - metodiky Standard inteligentní město

- Návrh metodiky Standard Inteligentní město

 

KA 05 Pilotní ověření nástroje Inteligentní město v partnerském městě v ČR a v dalších českých městech, vyhodnocení pilotního ověření metodiky Inteligentní město

- Projednání metodiky v řízení diskusi v Třinci a dalších 4 městech
- Překlad metodiky do němčiny
- Realizace workshopu s oponenturou (Třinec, 60 osob)

 

KA 06 Úprava nástroje Inteligentní město a vytvoření standardu inteligentní komunikace a spolupráce mezi aktéry

- Finální verze metodiky Standard Inteligentní město

 

KA 07 Šíření know-how a propagace projektu Inteligentního města v ČR

- Vytvoření webových stránek (překlad do němčiny)
- Na konci projektu 2 denní konference v
- Na konci projektu 2 denní konference v Třinci
- Zpráva pro odborný tisk