Publicita

Pracovní setkání ve Vendryni

 

Dne 24. října 2012 se  ve Vendryni, v obci pod Beskydami  ležící v těsném sousedství Třince, sešlo téměř  40 zástupců veřejné správy. Přijeli starostové, místostarostové a tajemníci  z měst a obcí zapojených do projektu Inteligentní město z celé České republiky, aby se seznámili s  dotazníkovou akcí, kterou zorganizovala poradenská společnost M.C. TRITON, jež projekt řídí a garantuje. Projekt je mezinárodní a je financován z prostředků Evropské unie. Partnery projektu jsou města Třinec a  Bad Neustadt an der Saale a německá poradenská společnost IFOK.   V elektronickém dotazníkovém šetření bylo osloveno 370 obcí v České republice s počtem obyvatel v rozsahu 5 až 50 tisíc  a 1000 měst s počtem obyvatel v rozsahu od 5 do 100 tisíc. Otázky byly zaměřeny na témata:  Vize a strategie, Řízení úřadu, Vztah města k okolí a Úspěšnost a inteligence města. Výsledky průzkumu dali zpracovatelům odpovědi na základní rysy a trendy o  fungování veřejné správy u nás a v Německu, jakkoli je v této fázi ještě nejde generalizovat, a rovněž ukázaly na některé rozdíly a shody mezi oběma zeměmi.

Nešlo však jen o seznámení s výsledky průzkumu. Hlavní součástí programu bylo pracovní setkání  zástupců obcí a měst, při kterém prezentované výstupy účastníci komentovali, porovnávali a interpretovali. Jedním ze zajímavých zjištění  například bylo, že obce v Německu nejčastěji vyhodnocují své strategické rozvojové plány  jedenkrát za rok, zatímco u nás je nejvyšší procento na konci volebního období. Ve všech hlediscích se důsledněji zaobírají aspekty veřejné správy obce s počtem obyvatel mezi 20 až 50 tisíci. Zatímco menší obce řeší své úkoly bezprostředně a neformálně, obce nad 50 tisíc obyvatel se potýkají s formálností a těžkopádností. Nejkomfortněji se při řešení úkolů ve veřejné správě cítí obce mezi 20 a 50 tisíci obyvatel. V otázce dostatku finančních prostředků na správu majetku obcí, ať u nás nebo v Německu, nebyl zjištěn zásadní rozdíl,  všude jich je nedostatek. (Výstupy průzkumů jsou ke stažení v sekci Výstupy). V řadě některých dalších kritérií nebylo zjištěno významných rozdílů mezi obcemi u nás a v zahraničí. Přesto je příležitost předávat si dobrou praxi a je co zlepšovat na základě zkušeností odjinud i vlastní invence.

Cílem pracovního setkání tedy bylo  posouzení zjištěných výsledků a inspirace zástupců veřejné správy u nás. Milou a užitečnou součástí  bylo společenské setkání lidí, kteří zajišťují veřejné služby občanům a potýkají se s obdobnými problémy. Diskuse účastníků probíhaly jak během dne, tak i dlouho po oficiálním ukončení.

Výsledky šetření, vstupy zástupců obcí, zkušenosti ze zahraničí, zkušenosti M.C.TRITON z působení ve veřejné správě, to vše povede k vytvoření metodiky Inteligentní město. Cílem této metodiky je vybudovat systém spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru na úrovni města/ regionu, který bude funkční, efektivní a ukáže jak využít některých metod jako CAF, benchmarking apod. v praxi a jak s nimi cíleně pracovat.

 

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

 

Při dalším pracovním setkání se zástupci obcí a měst, které je plánováno na jaře 2013, bude tato metodika oponována a diskutována. Věříme, že další setkání bude stejně inspirativní a plodné jako to „třinecké“. Tímto ještě jednou děkujeme všem účastníkům a těšíme se na pokračování.