Publicita

Druhé pracovní setkání ve Vendryni

Dne 4. 6. 2013 jsme uspořádali v městečku Vendryně nedaleko Třince druhé pracovní setkání v rámci projektu Inteligentní město. Hlavním cílem bylo seznámit účastníky s návrhem Standardu Inteligentního města, který je klíčovým výstupem projektu. Akce se zúčastnilo více než 50 zástupců měst a obcí, převážně starostů, místostarostů, tajemníků a zaměstnanců městských úřadů. Přítomni byli také zástupci studentů Střední odborné školy Třineckých železáren. Účast na workshopu přijal také starosta našeho partnerského města pan Bruno Altrichter a jeho tajemník Michael Weiss a stejně tak i starostka města Třince paní RNDr. Věra Palkovská.

 

 • 20130604_114924
 • 20130604_114936
 • 20130604_115009
 • 20130604_115024
 • IMAG0089
 • IMAG0090
 • IMAG0093

 

Standard Inteligentní město je výsledkem více než roční práce našeho projektového týmu. Standard si klade za cíl přinést návod, jak nastavit systém efektivního a kvalitního poskytování veřejných služeb občanům a zároveň umět propojit a rozvíjet spolupráci veřejného, soukromého a neziskového sektoru.
Východiskem pro práci na Standardu byly negativní informace o stavu veřejné správy v České republice, které přicházely od renomovaných institucí. Rozhodli jsme se podpořit města a obce komplexním dokumentem, který jim bude oporou ke zlepšení jejich fungování. Provedli jsme dotazníkové šetření v České republice a v Německu a získali jsme odpovědi na základní rysy a trendy fungování veřejné správy. Na základě výsledků dotazníkového šetření jsme definovali základní strukturu dokumentu a vybrali klíčová témata:

 • Vize a řízení města
 • Řízení úřadu - Procesy
 • Řízení úřadu – Zaměstnanci
 • Řízení úřadu – Finance
 • Řízení úřadu – Zákazníci/občané
 • Vztah města a okolí.

Jednotlivé oblasti jsme zpracovali na základě našich zkušeností, podnětů od starostů a dalších zástupců měst a obcí. Na pracovním setkání ve Vendryni tým konzultantů M.C.TRITON představil oblasti Standardu a následně o nich účastníci ve skupinách diskutovali a přidávali vlastní zkušenosti. Němečtí partneři aktivně vstupovali do diskuse a přinášeli inspirativní podněty. Účastníci workshopu velmi ocenili možnost zeptat se na fungování veřejné správy v Německu a možnost sdílet zkušenosti s německými kolegy. Standard Inteligentní město je k dispozici ke stažení zde. Standard bude doplněn a finalizován na podzim tohoto roku a následně představen na závěrečné konferenci projektu v Praze.