Publicita

INTELIGENTNÍ MĚSTO existuje?

Regiony v České republice stojí před obrovskými výzvami (řešeni rostoucí nezaměstnanosti, nedostatečná aplikace výzkumu do praxe firem, zastavení rozevíraní nůžek mezi bohatými a stále chudnoucími regiony, …). Aby těmto výzvám regiony mohly čelit, musí mít základ v kvalitním a efektivním řízeni měst.

V reakci na tyto výzvy společnost M.C.TRITON realizovala projekt s názvem Inteligentní město a v listopadu uspořádala závěrečnou konferenci, kde byly představeny jeho výstupy.

 

 

Tímto projektem chce M.C.TRITON přispět k vytvoření systému spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru na úrovni města či regionu, který povede ke zkvalitnění života občanů díky „inteligentnímu“, otevřenému a koordinovanému řešení životních situací a potřeb různých cílových skupin obyvatel, nacházení efektivních řešení specifických problémů ve městě a ke zvyšování efektivity samospráv při vynakládání veřejných prostředků.

Luděk Pfeifer, partner M.C.TRITON komentuje: „Službami veřejnému sektoru přispívá M.C.TRITON nejen ke zvýšení kvality veřejné služby, ale v dopadu - náležitém fungování správy - i ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky. Navíc jsme se přesvědčili, že know-how municipálního managementu je výborným českým exportním artiklem.“

Na konferenci byl také představen Standard Inteligentní město, inovativní „průvodce“ k řízení obcí a úřadů, jež je impulsem pro konstruktivní spolupráci a prostředkem k dialogu mezi městy, občany, investory, zaměstnavateli, neziskovými organizacemi a zástupci občanské společnosti v regionu. Na oponentuře standardu se podílelo více než 50 obcí.

Mezi účastníky konference byla řada klíčových představitelů veřejné správy, jako například Alena Gajdůšková, 1. místopředsedkyně senátu Parlamentu ČR.