Publicita

Projekt Inteligentní město se rozjíždí

Projekt Inteligentní město, zabývající se zkvalitňováním řízení veřejné správy, se rozjíždí. Díky finanční podpoře, kterou získala firma M.C.TRITON z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost MPSV České republiky, číslo prioritní osy 4.5a 1, Mezinárodní spolupráce, má za sebou tento projekt úvodní dva měsíce realizace. Během této doby se udála řada aktivit, jejichž dílčí výstupy a průběh jsou popsány v následující krátké zprávě.

Číst dál...

Pražské setkání se zahraničními partnery

24. - 25. 6. 2012 se v Praze uskutečnilo setkání se zahraničními partnery projektu.

pražské setkání se zahraničními partnery 

Číst dál...

Společnost M.C.TRITON zahajuje projekt „INTELIGENTNÍ MĚSTO“

Poradenská a vzdělávací společnost M.C.TRITON uspěla se žádostí projektu v rámci výzvy č. 77 OPLZ o mezinárodní spolupráci s názvem „Inteligentní město.

Číst dál...